Cargando

BI & Big Data

Data Science LAB

Data Science Lab
El nostre Data Science LAB té les següents missions
  • Dissenyar i desenvolupar Business Case reals utilitzant eines de Data Mining, Machine Learning i Deep Learning.
  • Formar Data Scientists en R, Python, Spark.
  • Dissenyar i desenvolupar probes de concepte dins del Hadoop Ecosystem.
Data Science LAB

@_DataScienceLab

Data Mining, Machine Learning, Deep Learning

Open Source

Utilitzem els paquets tant de R, Python o Spark depenent del cas de negoci.

Microsoft Azure Machine Learning Studio

Microsoft Azure Machine Learning Studio

Com a partners de Microsoft utilitzem ML Studio dins d’un entorn Azure com una solució en el Cloud, que ens permet ajudar-nos d’un entorn gràfic (drag & drop)per dissenyar i modelitzar casos reals. La seva integració tant en R com en Python ens aporta una visió completa.

Modelo Design

Alguns exemples:

Text Analytics

Text Analytics (algoritme de classificació) | Exemple real: sector serveis.

Tractem milers de documents per classificar-los segons el seu contingut i es facilita la presa de decisions a partir del mateix anàlisis.

Predictive

Predictiu | Cas real: sector esport

Analitzem l’historial passat i present per predir el futur.

Escenaris de Data Mining per trobar patrons i micro segmentació de grups de comportament.

Sales recommendation

Recomanador (algoritme de segmentació)

Recomanacions d’activitats comercials en base als seus gustos i comportament. Recomanem també nous serveis que poden encaixar amb el seu patró.

Visualització

Desenvolupem sobre Tableau ou Power BI solucions de visualització.

Data learning

Data Science Ecosystem

Data Science Ecosystem