Cargando

IT Consulting

IT Consulting

Consulting TI

En la nostra àrea de consultoria ens focalitzem en:

  • Arquitectura: Dissenyem solucions o aplicacions cross-platform adoptant les millors pràctiques tecnològiques per fer solucions més sostenibles i escalables.
  • Govern (TI): Ens centrem en temes organitzatius, metodològics i d’implantació d’eines (ALM) que permeten un major nivell de control i transparència en entorns collaboratius (multi ubicació).
  • QA: Assegurar la qualitat del software que es construeix i cobrir el cicle complet de probes.

IT Governance

ALM

Ajudem a dissenyar i implementar models de Govern IT amb metodologia Àgil i eines per gestionar el cicle complet dels projectes end-to-end.

Arquitectura

Arquitectura

Colaboració amb Microsoft

Descargar libro

Contribucions i revisions de publicacions sobre desenvolupament .Net (Product Team, Seattle).

IASA Evaluation committee members

IASA