Cargando

SW Development

SW Development

Desenvolvemento de aplicacións

Cobreixen tot el stack tecnològic Microsoft (.NET, .NET Core, Xamarin, IoT, Sharepoint Office 365, Azure), JAVA i aplicacions interfície amb frameworks Javascript com Angular.

Direcció de projectes: implantació i coaching en metodologies Àgils com SCRUM i aplicacions de Frameworks Agile com SAFe (Scaled Agile Framework).

ALM. Continuous Delivery: Implantació i millora dels processos de cicle de vida de les aplicacions: Continuous Integration, Build Automation, Test Automation, Continous Deployment amb eines com Microsoft Team Foundation Server, Team Services, Visual Studio Online, Jira, Team city etc...Automatització de probes unitàries, d’integració i funcionals. Test d’aplicacions mòbils, web, així com serveis SOA i Rest.

SW Development .NET

Business apps

La nostra principal fortalesa és l’arquitectura i el desenvolupament d’aplicacions mission critical.  Als nostres projectes apliquem patrons i pràctiques de desenvolupament com els principis SOLID, Clean Code, TDD, event sourcing, IoC, etc.

Tenim una gran experiència en el desenvolupament de sistemes que permetran gestionar dominis complexes, situacions que requereixin escalabilitat com DDD (Domain Driven Design), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), estratègies de IT, Microservicios, Docker, etc.

Docker

SW Development Java

Java

Integració d’aplicacions: una de les nostres especialitats és la interconnexió de sistemes i l’extensió de processos de negoci mitjançant connectors, aplicacions mòbils i portals. Realitzem la integració de plataformes per sonar suport a processos de negoci tant per productes Microsoft Dynamics (CRM, NAV, AX) com SAP, Siebel, etc. Utilitzant el desenvolupament d’aplicacions .NET/java.

SW Development Mobile

Xamarin

Microsoft Xamarin, iOS i Android Apps. Som especialistes en aplicacions natives, principalment utilitzem Xamarin Classic (IoS i Android) i Xamarin Forms, encara que també utilitzem les eines pròpies dels fabricants com XCODE i Android Studio.

SW Solutions

Dynamics 365

Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM i Microsoft Dynamics 365. Solutio pertany a un número reduït d’empreses que disposen d’equip de Navision i AX, el que ens permet a més a més de realitzar projectes clàssics sobre qualsevol d’aquests productes, assessorar quina és la millor opció per a noves implantacions o en el camí a seguir per passar dels nostres entorns OnPremise a entorns Dynamics 365.